Størfiskeri i Fraser River

Stør fra Fraser River

En af de største attraktioner i British Columbia, hvad angår ferskvandsfiskeri, er muligheden for at tage del i det verdensberømte størfiskeri. Støren er den største ferskvandsfisk i verden. Disse præhistoriske fisk holder til i 6 forskellige flodområder i British Columbia; Øvre-, midter- og nedre Fraser River, Nechako River, Columbia River og Kootenay River. Dæmninger og overfiskeri har desværre gjort, at bestandene af stør i de fleste af disse flodområder er på listen over truede dyrearter. I dag er der kun åbent for fiskeri efter stør i nedre og midter Fraser River. Dette fiskeri er et bæredygtigt ’Catch & Release’ fiskeri, som tiltrækker lystfiskere fra hele verden.

Den hvide stør kan fanges i Fraser River gennem hele året, men de bedste måneder er fra april til oktober. I april, inden sneen begynder at smelte oppe i bjergene og får floden til at stige, vender små fisk, som kaldes eulachons, tilbage til floden for at gyde. Disse olieholdige fisk er en vigtig del af størens fødegrundlag og bruges derfor som madding i forårsmånederne. Efter at have været inaktive i flere måneder er støren sulten, og hvis det lykkedes en guide at finde størens spisepladser, bider de aggressivt.  Gennem sommeren lever de af mindre fisk ind til efterårsmånederne, hvor laksene begynder deres indtog i floderne. Ankomsten af laksene forandrer størens spisevaner fra små fisk til lakseæg. Mens laksene lægger deres æg nyder støren at spise løsslupne æg, som driver med strømmen ned ad floden. Efter at laksene har gydet, er der ikke andet at gøre for dem end at lægge sig til at dø, og når det sker ændres størens spisevaner igen fra lakseæg til rådnende laksekød. Mellem august og november bruges indbundne lakseæg og laksekød derfor som madding, når der fiskes efter stør.

Størfiskeriet i Fraser River kan inddeles i 3 sektioner. Den del, som er influeret af tidevandet mellem Steveston og Mission, den del som ikke er influeret af tidevandet fra Mission til Hope og til sidst midter Fraser River, som løber fra Hope til Lilloet.

I tidevandsdelen af Fraser River kan der fiskes efter stør både når tidevandet kommer ind og når det går ud. Så længe der er en strøm til at bære lugten af maddingen er det muligt at fange fisk. I denne del af floden kan der fiskes fra land eller fra båd. Lystfiskere, som fisker efter stør fra land, fisker normalt fra moler og steder, hvor der er direkte adgang til dybt vand.

I den del af  Fraser River, som ligger mellem Mission og Hope og som ikke er influeret af tidevandet, klares det meste af størfiskeriet fra båd, da der er mangel på let adgang til floden fra bredden. Lystfiskere, som ikke selv har en båd, hyrer guider, som tilbyder størfiskeri fra jetbåde. Der er masser af firmaer, som guider efter stør i Fraser River, men fordi dette fiskeri er så populært, bliver de hurtigt booket op. Det anbefales derfor at booke i god tid, gerne hjemme fra Danmark inden turen starter. Denne type fiskeri er god til familier og turister. Alt fiskegrejet er til rådighed hos guiden, og fiskeriet foregår for det meste i en behagelig, overdækket båd. Det eneste kunderne skal gøre er, at møde op og forberede sig på deres livs fisketur.

I midter Fraser River er der nogle få steder, hvor der kan fiskes efter stør fra land, men det anbefales at hyre en guide og fiske fra båd. Terrænet omkring floden består her af dybe kløfter, og de stejle bjergsider kan være farlige for lystfiskere, som ikke er bekendte med området. Vandet i floden er her også mere turbulent end længere nede ad floden, og en bådtur med en hyret guide vil normalt indebære en del white water boating. På grund af det vanskelige terræn tilbyder kun en håndfuld guider størfiskeri i dette område. Fisketrykket er derfor også væsentlige lavere end i de andre dele af floden, og stør er derfor også mere villige til at bide. Hvis du er på udkig efter en lidt vildere oplevelse og et adrenalin-kick, er størfiskeri i midter Fraser River helt klart et forsøg værd.

Jetbåd i Fraser River

De hvide stør i Fraser River er normalt mellem 60 cm til 2 meter lange, men det er ikke unormalt, at se fisk helt oppe til 3 meter. Der er endda blevet fanget fisk, som er endnu større end det! På grund af deres størrelse og styrke kræver fiskeriet kraftigt udstyr af god kvalitet. Fiskestangen bør være mellem 40 til 80 lb, og en god kraftig størrelse 6/0 krog eller større er at foretrække. Fiskelinen bør være braided så slid undgås. Vægten, som holder maddingen på bunden af floden, bør være 200 til 400 gram, alt efter hvor i floden der fiskes. Når fisken håndteres kræves det et par kraftige handsker sådan, at mindst skade muligt påføres fisken. Desuden kan piggene på siden af en stør være ganske skarpe. Waders er ikke et must men anbefales, når en fisk, for eksempel på grund af sin størrelse, skal bringes ind til bredden i stedet for op på båden.

Selvom stør er kendt for at være hårdføre, skal der stadig tages stor hensyn til fiskene når de sættes fri efter de har været fanget sådan, at man sikre deres fremtidige velvære og sundhed. Når der skal tages billeder af en stør, skal fisken holdes i vandet så længe som muligt og kun løftes ud af vandet, når billedet skal tages. Når en stør skal løftes, skal der tages hensyn til dens størrelse, og kroppen skal støttes så meget som muligt. Det er bedst ikke at løfte alt for store fisk op i båden. Når meget store fisk løftes risikerer man at skade fisken, hvis den rette støtte ikke gives. Ved at behandle støren ordentligt hjælper vi med til at sikre overlevelsen af denne pragtfulde fisk, sådan at vi i fremtiden også kan nyde godt af dette fantastiske fiskeri!

Du kan læse mere om størfiskeri i British Columbia på siden, som omhandler Fraser River.

Vi har også flere video-klip på vores YouTube-kanal, som omhandler størfiskeri i Fraser River. Herunder kan du se en fra sommeren 2014, hvor min veninde Kitty og jeg var ude og fiske efter stør i Fraser River.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.