Fraser River

Fraser River

Fraser river er den længste flod i British Columbia og har sin start langt oppe i Rocky Mountains ved bjerget Mount Robson, hvorfra den løber 2.213 km inden den når Vancouver og Stillehavet. På sin vej til Stillehavet løber den sammen med mange andre floder, hvor af de mest kendte er Thomson River, Chilliwack River, Harrison River og Pitt River. Der er mere end 50 forskellige fiskearter i Fraser River, hvor de mest eftertragtede selvfølgeligt er de 5 stillehavslaks, steelhead og stør.

Fraser River kan inddeles i 3 sektioner; øvre-, midter- og nedresektionen. Det meste af fiskeriet efter de 5 stillehavlaks og stør foregår i midter- og nedresektionen af Fraser River. I det følgende er fokus derfor på disse 2 sektioner.

Nedre sektioner af Fraser River

Den del af Fraser som kaldes den nedre sektion løber fra byerne Hope til Steveston, hvor floden har sin udmunding i Stillehavet. Denne del af floden kan yderligere inddeles i 2 dele. Den første del er fra byerne Hope til Mission, og regnes for ferskvand. Den anden del løber fra Mission til Steveston og regnes som tidevand. Dette er af forskellige grunde vigtigt at huske på, blandt andet kræver tidevand/saltvand én type fisketegn og ferskvand en anden. Derudover er der et hav af regler, som er afhængige af om der fiskes i tidevand/hav eller ferskvand.

Tidevandsdelen af nedre Fraser River

[mappress mapid=”6″]

Det meste af størfiskeriet i Fraser River foregår længere oppe af floden mellem Mission og Hope, men der er faktisk glimrende størfiskeri længere nede i tidevandsdelen af Fraser River mellem Steveston og Mission. Om foråret lever støren bland andet af de små oolichans som svømmer ind i floden fra havet for at gyde. Støren bliver mere aktiv, og fiskeriet efter dem er derfor godt på det her tidspunkt. I juli og august er fiskeriet heller ikke dårligt, mens det i september og oktober, når laksene vender tilbage til floderne, er rigtig godt! På det her tidspunkt lever støren af døde laks og lakseæg, som flyder med strømmen ned ad floden. Som sagt arbejder de fleste guider længere oppe ad floden, og fisketrykket er derfor ikke så højt længere nede. Det er derfor muligt, at få nogle helt fantastiske fiskedage i tidevandsdelen af nedre Fraser River. Det er også muligt at fange stør fra kysten med en lang og stærk fiskestang og nogle tunge vægte, men det er mest de lokale som gør det.

Det er muligt at fiske efter pukkellaks i tidevandet ved at kaste en spinner eller blink fra breden ud i bølgerne. Pukkellaks fiskes fra slutningen af august til midten af september i ulige år. Sølvlaks fiskes i tidevand i oktober og november – også ved brug af spinner og blink fra breden. Derudover kan man også bundfiske med hærdede lakseæg og trolle fra båd med blink. Det bedste tidspunkt at fiske efter både pukkellaks og sølvlaks er 2 timer før og efter tidevandet topper, da fiskene svømmer ind med tidevandet.

Selvom alle laksearterne skal igennem tidevandsdelen af Fraser River for at nå længere op i floden, fiskes der generelt ikke efter de andre laksearter her. Hvad angår kongelaks er floden simpelthen for bred, og chancen for at en kongelaks ser dit agn er meget lille. Ketalaks og rødlaks bider af en eller anden grund ikke i tidevand, og det er derfor spildtid, at prøve at fiske efter dem her.

Ud over laks og stør er det også muligt at fiske efter bull trout og kystnære rødstrubet ørreder. Dette forgår normalt fra april til juni, når unge laks svømmer ned af floderne mod havet. I oktober og november, når laksene vender tilbage til floden for at gyde, følger ørrederne efter, og det er ligeledes muligt at fiske efter dem på dette tidspunkt.

Herunder har jeg forsøgt at opsummere fiskesæsonen i tidevandsdelen af nedre Fraser River.

[table id=7 /]

Tabellen skal selvfølgeligt tages med et gran salt, da vind og vejr kan have stor indflydelse på sæsonens start og slut.

Ferskvandsdelen af nedre Fraser River

[mappress mapid=”7″]

Som sagt løber denne del af floden fra Hope til Mission. Det meste lystfiskeri i dette område udføres fra båd, da der ikke er meget kyst hvorfra der kan fiskes. Vandet er desuden meget mudret her fra maj til midten af juli, hvorefter det klare en smule op – nok til at udføre visse former for fiskeri, men hvorvidt det er nok til at fiske med spinner, blink, flue eller madding, kommer an på den givne sæson. Fiskeriet i denne del af floden er derfor mest af alt afhængig af vandets klarhed.

Fraser River

I juli starter laksesæsonen, for her begynder kongelaksene af dukke op, og der fiskes hovedsageligt efter dem ved brug af en metode, som kaldes ‘bar fishing’. ’Bar fishing’ går ud på, at tage en båd ud til en af de mange sandbanker ude i floden, kaldet en ’bar’, og spendere dagen der i klapstole på breden, mens der ventes på bid. Til denne type fiskeri bruges tunge fiskestænger og hjul spolet med tyk line. For enden af linen bindes en tung vægt, som skal holde agnet, kaldet en ‘Spin-N-Glo’ på plads i den rivende flod. Strømmen får ’Spin-N-Glo’en til at snurre, og denne snurren kan trigge en kongelaks til at bide. På grund af det mudrede vand kræver det af fisken svømmer tæt forbi agnet, for at føle vibrationen/se agnet. Dette er en meget traditionel og afslappet måde at fange kongelaks på i dette område. Der er ikke mange guides som tilbyder denne type fiskeri, men der er nogle få. Mest af alt fordi mange nok vil synes, at det er kedeligt at sidde en hel dag i en klapstol og måske fange 1 eller 2 fisk. Personligt synes jeg, at det er hyggeligt, men det er smag og behag. Der kan fiskes efter kongelaks ved ’bar fishing’ fra juli til begyndelsen af september, og igen i oktober.

I august til den første uge i september er det sæson for rødlaks. Tidspunktet kan dog variere fra år til år, alt efter præcis hvornår laksene viser sig i floden, og om hvorvidt myndighederne åbner for fiskeriet. En åbning bliver normalt ikke annonceret før i sidste øjeblik. Vandet er tit meget grumset på det her tidspunkt. Det gør, at fiskene ikke kan se særligt meget, og de bider derfor hverken på blink, spinnere eller fluer. Den eneste måde at fange disse fisk er derfor ved ’lovligt’ at fejlkroge dem, og det er underligt nok en accepteret metode. Udstyret er normalt en tung fiskestang og tyk line – ikke fordi fiskene er store, men fordi man let for fat i bunden, samt kroge i størrelsen 2/0 til 4/0. Vægten som bruges er kuglerund og lige tung nok til, at den kan hoppe hen over bunden i håbet om at passere en laks, som måske ender med at blive kroget et eller andet sted på kroppen. Disse vægte kaldes ’Bouncing Betties’, og kan købes i de fleste fiskegrejsforretninger. Denne type fiskeri som kaldes ’bottom bouncing’ eller ’flossing’ er så populær, at det hver sæson næsten forvandles til en folkesport. Folk (mange som ellers aldrig fisker…) strømmer til floderne med deres børn og bedsteforældre og forsøger at fejlkroge så mange rødlaks som muligt for at få fyldt fryseren. Fordi der ikke er meget kyststrækning, hvorfra man kan fiske, er alle nødsaget til at stå skulder ved skulder. Denne type fiskeri plejer at finder sted mellem Chilliwack og Hope.

I ulige år er det i september muligt at fiske efter pukkellaks i Fraser River. Selvom vandet stadigt er en smule grumset på det her tidspunkt, og de fleste laksearter er svære at få til at bide, er der så mange pukkellaks, at de kan fanges på spinner og blink. Pukkellaks er generelt mere aggressive end de andre laksearter, og kan være ganske underholdende på lettere udstyr. Det er desuden vigtigt at huske på, at der på dette tidspunkt også svømmer bestande af sølvlaks igennem floden, som er klassificeret som truede. Det er derfor vigtigt at kunne kende fiskene fra hinanden, så du ikke ved en fejltagelse beholder en sølvlaks.

I oktober og november kan man fiske efter hele 3 laksearter i floden; sølvlaks, kongelaks og ketalaks. I Chilliwack-området er det muligt at finde fiskepladser, hvor man kan fiske fra breden, og fiskeriet foregår normalt ved ’bar fishing’. Hvis vandstanden i floden er lav, og vandet er klaret op, er det dog muligt at fange dem på spinner, blink og fluer. En 6 fod til 9 fod spinnestang, samt et hjul spolet med 0,25mm/5,4 kg line er rigeligt. Man kan desuden fiske med madding under et flåd – også kaldet ’drift fishing’. Til denne type fiskeri vil en 10,5 fod fiskestang med et multihjul virke glimrende. Hjulet bør være spolet med 0,25mm/5,4 kg til 0,28 mm/6,6 kg nylonline, hvorimod leader’en kan nøjes med at være omkring 0,23 mm/4,4 kg til 0,25mm/5,4 kg. Krogstørrelsen går fra 4 til 2/o.

Størfiskeri kan udføres næsten hele året, men for det meste foregår det ikke om vinteren. Det allerbedste tidspunkt at fiske efter stør i ferskvandsdelen af nedre Fraser River er i september og oktober – for ligesom i tidevandsdelen af Fraser River, samler laksene sig på dette tidspunkt ved deres gydesteder i millionvis. Døde laks og lakseæg, som har revet sig fri fra flodbunden, driver med strømmen ned ad floden og er som et kæmpe tag-selv-bord for støren. Det er også på dette tidspunkt, at de største fisk bliver fanget.

Herunder har jeg forsøgt at opsummere fiskesæsonen i ferskvandsdelen af nedre Fraser River.

[table id=8 /]

Tabellen skal selvfølgeligt tages med et gran salt, da vind og vejr kan have stor indflydelse på sæsonens start og slut.

Midtersektionen af Fraser River

[mappress mapid=”8″]

Denne sektion løber fra Lytton til Hope i det som kaldes Fraser Canyon og er et vildt og utæmmeligt sted. Det eneste der rigtig fiskes efter heroppe er stør, og kun nogle få guides tager hele vejen heroppe for at fiske og opleve ’White Water Jetboating’. Det er fordi, det kan være farligt at sejle deroppe, hvis du ikke ved hvad du gør. På den anden side er fisketrykket meget lavere end længere nede ad floden, så fiskeriet kan være helt fænomenalt! Der er ingen steder hvor der kan fiskes fra breden af floden, og den eneste måde at komme derop er med jetbåd.

Fraser River

Fiskesæsonen er normalt fra juli til september, men det afhænger meget af vandstanden i floden. Hvis vandstanden er for høj, er det svært for guides at orientere sig i floden, og de risikerer at støde på store sten, som ligger gemt under vandoverfladen. Der fiskes i de dybe lommer mellem sektionerne med hurtigt strøm og white water.

Fraser River white water jetboating

Støren, som fiskes her, er anden type en den, som fiskes længere nede. Støren her er bosiddende/hjemmehørende og kan ikke svømme ud til havet, hvorimod støren i de nedre dele af floden har fri adgang til havet, som de tit besøger. Af den grund er kroppen anderledes bygget op. Støren her er slankere og har en spids næse. Dette gør det lettere at opholde sig i den rivende strøm.

Stør fra Fraser River Canyon

Herunder har jeg forsøgt at opsummere fiskesæsonen i midtersektionen af Fraser River.

[table id=9 /]

Tabellen skal selvfølgeligt tages med et gran salt, da vind og vejr kan have stor indflydelse på sæsonens start og slut.

Anden info om Fraser River

Jeg har samlet nogle af vores video-klip fra Fraser River herunder.

Sidst men ikke mindst!

Før du begiver dig ud for at fiske i Fraser River er der nogle ting du skal huske

  • Hvis du agter at fiske i tidevandsdele af Fraser River skal du være i besiddelse af et tidevand/hav-fisketegn.
  • Hvis du agter at fiske i ferskvandsdelen af Fraser River skal du være i besiddelse af et ferskvandsfisketegn.
  • Hvis du agter at fiske efter stør i ferskvand kræver dette et ‘Sturgeon stamp, som kan erhverves i fiskegrejsbutikker.
  • Hvis du agter at beholde nogle af de laks du fanger, skal du have et såkaldt ’salmon stamp’ på dit fisketegn. Det kan købes, der hvor du købte dit fisketegn.
  • Alle fejlkrogede fisk skal sættes ud igen. Det er ulovligt at fejlkroge fisk med vilje.
  • Alle fisk som ikke beholdes skal nænsomt sættes fri.

Herunder har jeg linket til de 3 reglbøger, som du skal have med dig, når du fisker Fraser River. Den første er reglbogen for fiskeri i tidevand. De 2 sidste er for fiskeri i ferskvand.

God fornøjelse!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.