Steelhead

Steelhead er en fisk, som ikke behøver megen introduktion. Den er med sin lange slentre krop, sin styrke og sit mystiske væsen en højt eftertragtet sportsfisk, som de fleste lystfiskere drømme om af få krogen i.

Steelhead er en anadrom regnbueørred, som migrerer imellem hav og floder. I havet er deres aflange kroppe sølvfarvede og små sorte pletter kan ses hen over den øverste del af ryggen. Deres hale er meget firkantet uden indhak, hvilket er et vigtigt identifikationstegn. Når de gydemodnes udvikles lyserøde og orange farver på gællepladerne og på langs af fiskens sidelinie. En fuldt udviklet steelhead vejer mellem 3 og 8 kg, men fisk op til 10 og 15 kg fanges hvert år i floder såsom Thompson og Skeena.

Æggene klækkes i floderne, og ynglen lever her af vandlevende insekter. Når ynglen er vokset til ca. 20 cm. i længde begynder rejsen mod havet. På vejen til havet undergår ynglen smoltificering, som gør dem i stand til at leve i saltvand såvel som ferskvand. Steelhead tilbringer op til 3 år i havet før de begynder rejsen tilbage til deres floder for at gyde. I havet lever de af rejer og af mindre fisk såsom sild og sardiner. Fordi havet generelt producerer mere føde i forhold til floder og søer, vokser steelhead sig meget større end andre regnbueørreder, som kun lever i ferskvand.

Til forskel fra de andre laksearter dør steelhead ikke nødvendigvis efter de har gydet. Det er uvist hvor mange, men visse individer svømmer tilbage til havet efter gydning. Her fedes de op igen, før de påtager deres næste tur op i floderne.

I British Columbia findes der to bestande af steelhead; vinter- og sommersteelhead. Som navnet indikerer, vender vintersteelhead tilbage til deres floder om vinteren, hvorimod sommersteelhead vender tilbage om sommeren. Begge bestande gyder om foråret.

Der kan fiskes efter vintersteelhead fra december til april. På grund at det lave antal af fisk, fiskes steelhead kun i floder og ikke i havet. Flere floder nær Vancouver har et udmærket steelheadfiskeri, såsom Chilliwack River, Chehalis River, Capilano River, Alouette River, Cheakamus River og Squamish River. På Vancouver Island kan man finde et godt steelheadfiskeri i Stamp River og Cowichan River.

I september og oktober kan der fiskes efter sommersteelhead i Skeena-området. Ud over det er Thompson River samt Thompson-Nicola-området kendt for sine sommersteelhead.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.