Regnbueørred (Rainbow trout)

Mange vil nok tro, at det mest populære ferskvandsfiskeri i British Columbia er laksefiskeriet, men det er faktisk regnbueørredfiskeriet, som snupper den titel. Regnbueørred kan findes i det meste af British Columbia, både i floder og søer, og der kan fiskes efter dem det meste af året, hvilket både nybegyndere og eksperter drager fordel og glæde af. Der er mange forskellige underarter af regnbueørred i British Columbia, og der er stor variation i størrelse, form og antal pletter hen over fiskenes ryg.

I floder, som hvert år har besøg af gydende laks, lever de kystnære regnbueørreder, som blandt andet lever af lakseæg. De lever hele deres liv i floderne og går ikke ud i havet. Disse regnbueørreder er tæt beslægtet med steelhead. Størrelsen på disse fisk varierer alt efter område. Generelt ses større fisk jo længere væk fra kysten der fiskes. Dette skyldes blandt andet, at floderne længere væk fra kysten er mere produktive hvad føde angår i forhold til kystnære floder. Størrelsen på disse fisk afhænger også af mængden af gydende laks i et givent år. Størrelsen varierer fra små fisk på op til 1 kilo i Chilliwack-området, til fisk på mellem 2 til 2,5 kilo i Thompson River, til de store 5 kilos fisk i Adams River. Det bedste tidspunkt at fiske efter disse fisk er om sommeren og efteråret. Dog kan mængden af laks om efteråret gøre det svært at fiske efter ørred.

Længere væk fra kysten finder man floder, som ikke har deres udmunding i havet men i søer. Her er der ingen gydende laks, men masse af store ørreder! I Kootenay Lake finder man en underart, som hedder Gerard regnbueørreden. Den kan opnå en kampvægt på 10 kilo, og der fiskes mest efter dem i vintermånederne ved trolling.

En anden underart er Pennask regnbueørreden, som oprindeligt stammer fra Pennask Lake, der ligger mellem byerne Merritt og Kelowna. Herfra blev den i sin tid udvalgt til at indgå i et klækkeriprogram, og er nu den ørred, som sættes ud i mange søer i Thompson-Nicola-, Okanagan- og Cariboo-områderne i British Columbia. Disse fisk, som kan opnå en vægt på 4 til 5 kilo, lever hovedsageligt af insekter. De er derfor ikke glade for at tage spinnere og blink, og fiskeriet består hovedsageligt af fluefiskeri. Der kan fiskes efter dem fra maj til oktober, men de bedste resultater opnås ved at fluefiske efter dem med tørfluer lige efter isen er smeltet i maj og juni. På dette tidspunkt varmer søerne langsomt op, og dette resulterer i et boom af insekter og aggressiv fødeadfærd. I juli og august gør de stigende temperaturer, at den aggressive fødeadfærd dør ud. I takt med at temperaturerne begynder at falde igen i september og oktober, ser man en stigning i fiskenes aktivitet, og de ændrer deres fødeadfærd fra af tage insekter på overfladen til større byttedyr, såsom igler. Efter af have mæsket sig i insekter hele foråret og sommeren er fiskene på dette tidspunkt store og stærke, og mange vil mene, at dette er det bedste tidspunkt at fiske efter dem. Hvis du ikke er til fluefiskeri, er trolling samt isfiskeri om vinteren også muligt.

I Vancouver og omegn findes et stort antal søer, hvor der hvert år bliver udsat regnbueørred. Det er organisationen ’Freshwater Fisheries Society of BC’ som står for opdræt og udsætning af ferskvandsfisk i British Columbia. Alle udsatte fisk, også Pennask regnbueørred, er det som kaldes 3N, hvilket betyder, at de har 3 sæt af alle kromosomer, og er derfor sterile. I søerne omkring Vancouver udsættes en underart, som hedder ’Fraser Valley’ regnbueørred. Udsætningen foregår fra marts til juni og fra oktober til november. Fiskene har en vægt på 300 gram når de sættes ud. Dette fiskeri, som minder meget om dansk ’Put & Take’, er hovedsageligt for familier og nybegyndere, men alle kan tage del i det, så længe der er købt et ferskvandsfisketegn. 

Herunder har jeg linket til en video, hvor jeg fanger en Pennask regnbueørred.

Fishing with Rod: Pretty BC rainbow trout

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.