Kokanee

Kokanee er en rødlaks, som efter den sidste istid blev afskåret fra havet og lukket inde i søer. De tilbringer derfor hele deres liv i ferskvand. Af udseende ligner kokanee de anadrome rødlaks. De er sølvfarvede, men modsat andre laksearter har de ingen pletter på kroppen. På grund af den begrænsede mængde føde i ferskvandssøer, er de også meget mindre end de anadrome rødlaks. I kystnære søer vokser de sig ikke meget større end 1 kg. I søer længere inde i landet, hvor produktionen af føde er større end ved kysterne, kan man fange kokanee op til 3 kg.

Kokanee gyder i den sene sommer og det tidlige efterår. Deres unger tilbringer den første tid i de lavvandede dele af søerne. De voksne kokanee svømmer rundt i stimer ude i de dybere vandlag. Kokanee lever mest af plankton, men spiser at og til også vandlevende insekter.

Mange søer i British Columbia tilbyder godt kokaneefiskeri, såsom Kawkawa Lake og Alouette Lake. Kokanee fiskes normalt ved at trolle, med madding såsom rejer eller med fluer. I det tidlige forår er kokanee aktive ved overfladen, og man kan fange dem at kaste til hvor fiskene kan ses. Senere på sæsonen går fiskene dybere. Det er let af få kokanee til at bide. Det er straks sværere at holde dem på krogen, da kokanee dykker, hopper og springer når kroget.

Kokaneefiskeriet er et sjovt fiskeri med masser af aktion og er derfor velegnet til familier.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.