Ketalaks (Chum salmon)

Chum salmon, eller ketalaks, er også kendt under navnet hundelaks. Dette skyldes de skarpe tænder, som udvikles når laksen ændrer udseende når de gydemodnes. Ketalaks er en populær sportsfisk, da den normalt optræder i store antal og kan give enhver kamp til stregen. Selvom den ikke er kendt som en god spisefisk, er den stadig en vigtig del af det kommercielle fiskeri i British Columbia. Udover det spille ketalaks også en uhyre vigtig rolle økologisk set. Den samlede biomasse fra døende ketalaks brødføder hvert år hele økosystemer. Bjørne, ørne, ørred og stør er bare nogle af de få arter, som er afhængige af den konstante tilbagevenden af ketalaks. De sidste par år er bestandene af ketalaks dog gået støt nedad. Dette er til stor bekymring for alle, som har en interesse i ketalaksen.

I havet er ketalaks sølvfarvede med et blåt skær hen over ryggen. Det kan være svært at kende rødlaks og ketalaks fra hinanden på dette stadie. Når ketalaks vender tilbage til deres floder ændrer de udseende og bliver meget letgenkendelige. Store streger i farverne grøn, lilla og lyserød udvikler sig på tværs af fiskens krop. Hannerne udvikler en kroget næse og store hugtænder, mens hunnerne udvikler en sort streg, som går som en linie hen over hele kroppen. En voksen ketalaks vejer normalt mellem 5 til 10 kg, men af og til ser man også fisk over de 10 kg.

Ketalaks er, som de andre stillehavslaks, anadrome, og tilbringer en del af deres liv i både salt- og ferskvand. Ketalaks lever enten 4 eller 6 år alt efter område. Æggene lægges i mindre sidekanaler om efteråret og klækkes i den sene vinter og tidlige forår. Modsat mange andre laksearter tilbringer lakseyngel fra ketalaks ikke megen tid i floderne, men svømmer ud til flodmundingerne, hvor de lever af insekter og dyreplankton, inden de smoltificerer og svømmer ud i havet. De tilbringer det meste af deres liv i havet før de i september og oktober begynder deres rejse tilbage til deres floder for at gyde.

Ketalaks kan fiskes i hav ved at trolle fra båd, men de fleste lystfiskere fokuserer i oktober og november på floderne, hvor fiskeriet efter konge- og sølvlaks allerede er i gang. Ketalaks kan fanges i de fleste floder i British Columbia og tager både blink, spinnere og fluer.

 

One Response to Ketalaks

  1. Martin Nissen Nørgård says:

    Hej. Fantastisk hjemmeside du har her. Min familie og jeg undersøger i øjeblikket muligheden for boligbytte med en familie på Vancouer Island – dog først 2014. Han skriver, at de tidligere fangede mange sølvlaks, men efter at bestanden heraf er faldet, fisker de efter Spring (Tyee) Salmon. Du har ikke beskrevet den på din oversigt over Laks. Kan du fortælle noget om den. Størrelse, tidspunkt for bedste fiskeri på Vandcouer Island. Jeg er bl.a. blevet henvist til Campbell River. Kender du den?
    Bh Martin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.